اخبار ویژهترکمنستان

تورکمنستان و سازمان ملل متحد

مارقوش تورکمن صحرا به نقل از اخبار ترکمنستان – سازمان ملل متحد: همکاری جهت صلح، امنیت و توسعه پایدار و ارزشهای عموم انسانی


ترکمنستان به رهبری جناب آقای «قربانقلی بردی‏محمداف» رئیس جمهور محترم این کشور در کلیه فرایند‏های سیستم مجامع جهان امروز به صورت فعال مشارکت می‏کند، روابط فیمابین با مجامع جهانی در جهت برقراری صلح و ثبات و نیز توسعه پایدار تعاملات سازنده و نتیجه بخش را به مورد اجرا می‏‌گذارد.

BerdiMohemedow - تورکمنستان و سازمان ملل متحد

وضع  بی‌طرفی از مهمترین ارکان سیاست خارجی دولت ترکمنستان می‏باشد و دولت این کشور رویکرد و روش‏های تغییر ناپذیر حقوق بین‏المللی و دیپلماسی و همچنین تجربه نتیجه بخش مذاکرات صلح‏آمیز و آشتی دهنده و نیز با ارائه ابتکارات متعدد  جهت توسعه و گسترش روابط و همکاری‏های همه جانبه بین‏المللی و عملی سازی آنها را به عنوان مبنی و سر لوحه فعالیت و نقش خود تعیین اقدامات هم‏آهنگ و سازگار پیشگیرانه را به مورد اجرا می‏گذارد.
ترکمنستان به عنوان کشور مستقل و بیطرف کلیه تعهدات بین‏المللی خود را به نحوه احسن اجرا می‏کند و در عرصه بین‏المللی مورد احترام و اعتماد بالای برخوردار است.
ترکمنستان با توجه به موقیعت مناسبت ژیوسیاسی و ژیو جغرافیای و نیز با توجه به داشتن ذخایر سرشار طبیعی، این مزایا و فرصت‏های خود را در راستای توسعه منطقه و جهان به کار می‏گیرد.
ترکمنستان در عرصه مجامع جهانی نیز جهت توسعه و گسترش روابط سیاسی – دیپلماتیک، تعاملات اقتصادی و تجاری، مناسبات علمی و فرهنگی   اقدامات گسترده‏ای را به مورد اجرا می‏گذارد.
ابتکارات ترکمنستان نه فقط در سطح کشورهای همسایه بلکه در سطح دنیا نیز جهت پیشبرد راه نمودهای دوستی و همکاری های متقابل مفید و نیز حل و فصل مسائل منطقه ای و ژیو سیاسی به کار گرفته می‏شود.
سیاست «درهای باز» ترکمنستان که بر اساس اصول بیطرفی، صلح دوستی، روابط حسن همجواری و تعاملات سود متقابل استوار می‏باشد، برای کلیه علاقه‏مندان جهت داشتن روابط و همکاری‏های برابر و متقابل مفید، تعاملات نتیجه‏بخش میان کلیه طرفها مساعدت می‏کند.
با توجه به اقدامات گسترده‏ای که در حاشیه سیاست بیطرفی کشورمان به مورد اجرا گذاشته می‏شود، امکاناتی را فراهم کرده‏است که این کشور روابط و همکاری‏های سیاسی، اقتصادی و انسانی با کشورهای همجوار و سایر کشورها بیش از پیش توسعه و گسترش دهد.
در طول سال‌های آخیر حجم روابط بین‏المللی ترکمنستان افزایش یافته است و بخشهای جدید و آینده‏دار اضافه شده‏اند.
خط مشی سیاست خارجی دولت ترکمنستان با توجه به عملی سازی تدریجی افکار و راه‏نمود‏های ارزنده جناب آقای قربانقلی بردی‏محمداف رئیس جمهور محترم ترکمنستان به مورد اجرا گذاشته می‏شود.
مبانی دیدگاه‏های اولویت‏دار روابط بین‏المللی  این 5 مورد تشکیل می‏دهد که به عبارت دیگر:
صیانت از صلح و امنیت عمومی و تقویت و تحکیم آنها
افزایش تقلا برای تآمین امنیت انرژی
همکاری در عرصه حمل و نقل
مسائل در عرصه انسان دوستی و حقوق بشر
حفاظت از اکولوژی و محیط زیست
کلیه این ابتکارات در راستای گسترش تعاملات و مراودات مورد علاقه طرف‏ها به خاطر توسعه پایدار و مناسبات نتیجه بخش منطقه‏ای و بین‏المللی شکل گرفته و اجرا می‏شوند.
مسائل تامین صلح و ثبات در مبانی سیاست خارجی دولت ترکمنستان از جایگاه مهم و راه‏بردی برخوردار هستند.
جناب آقای قربانقلی بردی‏محمداف رئیس جمهور محترم ترکمنستان در زمینه تامین امنیت و ثبات، از رویکردهای برای تحقق موفقیت‏آمیز آنها پیروی کرده و در این زمینه به عنوان اساس و مبنی قرار داده‏است.
لذا  ترکمنستان خواستار طرح و تصویب قطعنامه سازمان ملل در زمینه حل و فصل کلیه مسائل و اختلاف نظرهای بین‏المللی، صرفا به وسیله و ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک می‏باشد.
لازم به ذکر است که خلع سلاح و نابودی سلاح‏های کشتار دسته جمعی یکی از مهمترین عوامل می‏باشد.
این روزها ترکمنستان یکی از مهمترین کشور مهم جهانی با انرژی می‏باشد و در بالای فهرست کشورهای صادر کننده گاز طبیعی که تعادل انرژی جهانی را تعیین می‏کنند، قرار می‏گیرد.
به همین دلیل نیز جناب آقای قربانقلی بردی‏محمداف رئیس جمهور محترم ترکمنستان در زمینه تآمین امنیت انرژی و تعاملات سودمند و متقابل مفید در عرصه انرژی و تحقق همکاری‏های مطمئن در عرصه انرژی به عنوان یک ضرورت برخورد می‏کند.
این موارد به عنوان عوامل و شرایط تعیین کننده مفاد همکاری‏های بین‏المللی در جهت رفاه و آبادانی عمومی، توسعه و پیشرفتی محسوب می‏شود.
ابتکارات جناب آقای قربانقلی بردی‏محمداف رئیس جمهور محترم ترکمنستان در زمینه تامین امنیت حمل و نقل و ترانزیت کالا با استفاده و به کارگیری از فناوری نوین، از اهمیت ویژه برخوردار هستند.
در آینده دست‏رسی به راه‏ها و گذرگاه‏های بزرگ زمینی، ریلی، هوایی و دریای منطقه‏ای و بین‏المللی به سیستم کارآمد حمل و نقل و ترانزیت و بهره‏برداری نتیجه‏بخش از آنها بستی خواهد داشت.
ترکمنستان در واقع درتقاطع راه‏های حمل و نقل ترانزیتی و بازرگانی آسیای مرکزی قرار دارد و لذا ترکمنستان از مهمترین مبتکران اجرای طرح‏های کلان منطقه‏ای و بین‏المللی  در زمینه حمل و نقل و ترانزیت میان کشورهای منطقه می‏باشد.
کلیه طرح های که ترکمنستان ارائه می‏دهد و آنها را اجرا می‏کند، در راستای توسعه و گسترش تعاملات اقتصادی و تجاری میان کشورهای آسیای مرکزی و منطقه می‏باشد و عشق‏آباد در صدد آن است که سطح کیفیت مراودات اقتصادی و تجاری میان کشورهای منطقه ارتقا یابد.
بخشهای فرهنگی و انسانی از دیگر محورهای سیاست خارجی دولت ترکمنستان تعیین شده‏است. ترکمنستان با پایبند به کلیه مقررات و موازین در عرصه‏های انسانی است و تضمینات قانونی، سیاسی، اقتصادی و غیر لحاظ شده در قطعنامه عمومی حقوق بشر و تامین حقوق دمکراسی و آزادی فردی را فراهم می‏کند.
ترکمنستان در این زمینه و به منظور با سازمان‏های معتبر جهانی به ویژه سازمان ملل متحد ، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سایر نهادهای مربوطه از نزدیک همکاری می‏کند.
دولت ترکمنستان در زمینه حفاظت از حقوق پناهندگان و افراد بدون تابعیت و جهت حل و فصل این مسائل مهم انسان دوستی، در حاشیه سازمان ملل متحد روابط و همکاری‏های نزدیک و نتیجه بخش را هم دست دست اجرا دارد.
در حال حاضر در ترکمنستان سیستم تاثیرگذار در زمینه حفاظت از میراث مادی و غیر مادی فرهنگی از سوی دولت را ایجاد کرده‏است.
بخش عمده از آنها از اهمیت جهانی برخوردار بوده و شرایط مهم در زمینه توسعه روابط بین‏المللی فراهم می‏کند.
بیطرفی دائم ترکمنستان یکی از مهمترین شرایط برقراری و حفط صلح و ثبات و نیز عامل مهم حفاظت از منافع ملی و ژیوسیاسی و نیز روابط توسعه یافته میان کشورهای منطقه می‏باشد.
در کل ترکمنستان بیطرف، از نتیجه بخشی رویکردهای فرایندهای عموم جهانی و نیز حسن تفاهم میان کشورها و ملتها و نیز از تقویت اعتماد و برابری منافع و حفاظت از آنها حمایت می‏‌کند./ « بگنچ غارایوف» Begenç garayew /دانشکده روابط بین‏المللی وزارت امور خارجه ترکمنستان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا