آیدیملار خازیناسیتورکمن باغشی‌لاردایرة‌المعارف

خلیفه باغشی دردی خان بهادری

Marghosh 18 E - خلیفه باغشی دردی خان بهادریتورکمن باغشی لار- مارقوش- دردی باغشی 1331-نجی ئیلدا جرگلان اتراینگ مزارلیق دیان اوبه سئنده دایخان مشغله‌دا‌ دونیا ایندی.

به گزارش مارقوش ترکمن صحرا، آتاسنینگ آدی خدر باغشی انه سنینگ آدی اوغل قربان پرویزی ترکمن لرینگ نخورلی طایفه‌سندن، برقیزه‌سی بار آدی انه قیز دردی خان خدرباغشی نگ یالنگیز اوغلی اکن. یاشلیق دوری مزارلیق اوبه‌سئنده مالدارچیلق و اکرانچلیق بیلن گچیار اول وقت مزارلیق اوبه ده مدرسه، مکتب بولمانی اوچین دردی سواد دن محروم قالیار!

دردی نینگ آتاسی خدرباغشی اوز دورنده جرگلان منطقه سینینگ خلیپا باغشی لرندن حسابا گلیار و خدرباغشی نگ خلیپاسی محمدقربان باغشی، آنگرسی ترکمنستانینگ قاری غالا اترابندن گلن، ایرانده باغلیق اوبه سئندا یاشاب 45 یاشئندا، دنیادن گچئب دئر. خدرباغشی و استادی محمدقربان باغشی نینگ یولی قپدل یول اَهنگلری بولئیب دئر.

دردی خانینگ ایلکنجی خلیپاسی شول دورینگ تانیمال باغشی سی یغنی اوز آتاسی خدرباغشی بولئیب دئر. گلجک کی استاد باغشی دادسیندن آیدیم آیتماغی و دوتار چالماغی اورگنیار. 15،16 یاشلریندا دردی هوس جنگ لیک بیلن آیدیم سازا اونس بریار.

آتاسی و محمدقربان باغشی اویلرنه گلیب آیدیم ساز ادنلرینده دردی، دورشنا قولاق بولئیب دینگ لارمش. آتاسی دوتاری دولا سویاب داشری گیدنده دردی چپه کی بولان سونگ آتاسی دوتاری چپ اله کوک لاپ قویاردی ! سونگرا بولسا شول باشدا آیدشئمز یالی 15،16 یاشلریندا آتاسی اونگا دردی جان، اوغلوم، ایندی سینینگ دوتار چالمالی و آیدیم آیتمالی واقتینگ بولیب‌دیر.

دردی باغشی باش، آلتی یئلنگ دوامنده دوتار چالماغی و آیدیم آیتماغی یاغشی آتاسندان اورنیئب دئر. آتاسی قرق یاشلرنده بیک فراغی نینگ

مختومقلی چکسینگ دردی دوگوندن عاصی بولئب شکایت اتمه بوگوندن

بو اولمک آیریلمق قالیپ دئر اونگدن پدر بیزه میراث قویمش بو دردی

آیدیش لاری یالی آمانتین تابشریب آرادن چقئب دئر دردی نی و اویاسی انه قیزی یتیم قویب دئر، شیله لیک بیلن دردی باغشی یگرم باش یاشلرنده آتاسی و خلیپاسنی الدن بریار. اجه سی اوغل قربان بیلنی برک قوشاب بیراوغلی و بیر قیزنگ اکلنجی هم آتا و هم انا بولیئب اوز بونینه آلیار. و انه سی بولارینگ تربیه‌سنه شیله بیر اونس بریار و جانندن و مالندن مایه قویار قیزیه قرداش اصلا یتیم دک لرینی دویمانی قالیارلار؛

آتام آرادان چقئن سونگ اوبه یاشولی لری مانگه دردی جان سن آتانگ کارینی دوام بِـر، خلق روحی تایدان پِـسه دوشمه سین خالقی قالقیندئر خلقه هزل بردئیب خواهش اددیلر. اجم سس لندی دردی جان، ایل حالا سه آتنگ سوی دئیب دیر لر. یاشولی لانگ دییاننی اِت و اولار‌ی قناعت لاندیر سوزنی یرده قویمه! من یاشولی لنگ خواهشی و اجمنگ بویروغی بوینچه آتامنگ کارینی دوام ادیم. المه دوتار آلیئب دُووریان اوترشقلرده و تویلارده آیدیم آیتماغه مشغول بولدم و آتامنگ کارینی دولی صورتده یوردنیم اوچین خلقنگ بیک بها سینه مناسب بولدئم! ایل خلقی اوترشقلرده و تویلارده خوش ادمانی باشردم. شونده من یگریم باش یاشلرمده باردم. و شو وقت بولسه من آلتمش باش (65) یاشلرمده، من هم آتامنگ یولی بولن قپدل یول اهنگ لرده آیدم آیدیارین و ایلنگ گوونینی اولاب اولاری روحی تایدان قالقین دیر یارین.

دردی باغشی سونگقی وقت لرده یگرم ئیل باری دمیر قازیق خراسان ولایتی نینگ مرکزی بولان بجنورد شهرینه گوچئب گلدی. دردی بهادری تخمیناً اوتز (30) یاشلرمده قام گرگان رادیوسندن بر توپار بزنگ اوبامز مزارلیقه گلئیب مندن دورت باش آیدیمی یازقاگچیر دیلر؟ شول آیدیم لر شولردن عبارت بولسه گرگ؟ 1ـ تورقای قوش لر 2ـ مختومقلی ایشانینگ سوزلرینه دوش گلسه 3ـ صاید همراه دستانندن قال ایندی 4ـ سودیگم .

دورت باش ئیل موندان اوزال بجنوردنگ تلویزیونندن برتوپار بزنگ اویمزه گلیب برناچه آیدمی گونی، خلق اوچین افیره بردیلر ! اول آیدم لر شولردن عبارت دی. شیردک بولارسن فراغی نگ سوزلرنه ، سودیگم بو آیدیم لر خلقنگ یورگندن توردی. جرگلان اوبه لریندن و باغلیق دن، مزارلیق دن، گرکزدن، بچه دره دن، حصارجه دن و باشقه ده برناچه اوبه لردن بجنورد تلویزیوننه جانگ ادیئب ینه برناچه آیدم یایلیما برمگنی خواهش ادیلر. تلویزیونگ جوغاب‌کارلری خلقنگ اسلگی بوینچه ایکی آیدمی ینه ده گوونی افیره بریب ملتنگ گوننی آوله دیلر.

من گلستان ولایت نگ کلاله شهرینده چاریارقلی بایندری مقدمنگ یول باشچی بولیئب ایشله یان قره دالی گوکلانگ آدینی گوتریان و ارشاد اداره سنینگ طرپندان قوریلان فستیواله قاتناشئب مناسب اورنلری قازانئپ بیک سیلاغ لر بیلن سیلندیم.

دردی خان باغشی نگ مشغله یغدایندن سوز آچر بولساق دورت عیالندن 11 چاغه سی بار! یدی سی اوغلن دوردی سی قیز ، اولردن باش اوغلی اویردم و دورت قیزی بولسه دورموشه چقئردیم. ینه حاضر اویرمه لی ایکی اوغلوم بار انشاءا… خدای عمر برسه اولری ده اویریب گوزلی باشلی ادرن.

دردی باغشی تازه دنیا گلن وقتی خدرباغشی نگ اوینه ترکمن صحرانگ بللی یاشولی سی و خانی اینچه‌لی دردی خان یانق گلیار و خدرباغشی نگ تازه دنیا گلن اوغلانینگ یوزینی سیپالاپ خدرباغشی دان تازه دنیا گلن اوغلی نینگ آدینی سورا یار و خدرباغشی دردی دیئب جوغاب بریار. دردی خان اونده بو چاغا منینگ آدیمی گوتارسین اونده بو چاغانگ آدی دردی خان بولسین دیئب دردی خان آدقویار.

دردی بهادری برصنغت (صونغات) آدم سی حکمنده ایل گونه سونگقی تابشرقی سی شیله دیر که :من ایل گون دن دوغان و قرینداشلردن و دوست یارلردن تویس یورکدن راضی دئرن! و اولارینگ جان ساغلیقی و ایچری ماشغله‌لرنینگ آبادان چیلیق لارنی تویس یورکدن خدای تعالی دان اسله‌یارن و یاشلردن اسلگیم شودیر آیدیم سازه چین یورکدن قزق‌لانینگ آیدیم ساز آدمنگ روحی بایلقی دئر.

تیارلان: مهندس عبدالرحمن قزلجه

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا