مقالات

شاحیر، ژورنالیست «نازمحمّد پقه» اوچین / آنه محمد بیات

Pic01%2037 -  شاحیر، ژورنالیست «نازمحمّد پقه» اوچین / آنه محمد بیات

یاز گلیپ گچیپ‌دیر دویماندئرئن من
                               ساز چالئپ گچیپ‌دیر دویماندئرئن من
گویز ایچینده یاشاپ یؤرأن ماخالئم
                               یار گولوپ گچیپ‌دیر دویماندئرئن من.


بییک تانگرئنگ آدئ بیلن

تورکمن نیوز: حوُرماتلئ مئخمانلار، اوسسات یازئجئلار؛ مرحوم «نازمحمد پقه» نئنگ یادلاما، مراسمئنا خوُش گلدینگیز. نازمحمد نرسسأنینگ گویزی سؤییأنینی بو و بیله‌کی روباغئ‌لارئندان دویوپ بوُلیار. بلکی گوِیز پاسلئنئ کؤپ سؤییأنی اوچین گویز مؤوسومی گلنده آماناتئنئ تانگرئسئنا تابشئردئ. (43) قئرق اوچ یاشئندا دونیأدن اؤتن إرجل یازئجئ، ژورنالیست ینه-ده (43) قئرق اوچ یئل آرامئزدا یاشاسا-دا گرکلیدی، سبأبی شولار یالئ آدام‌لار کؤپچولیکده کأن دألدی. بیر یورت یا ایل خالقئ ماددئ-ماغناوئ تایدان اؤسجک بوُلسا اوُل میللتینگ ژورنالیست و مدنی اوغورلاردا، آلادا ادیأن یازئجئلارئ کؤپ بوُلمالئ.
بوگون بو بییک ژورنالیستینگ دونیأدن غایدانئنا (12) اوُن ایکی یئل بوُلوپ‌دئر. دوین یالئ یادئمدا، دوُغروسئ (10) اوُن گون آیرئلمازئندان اؤنگ گورگن شهرینده اؤیونه بارئپ گوررونگدش بوُلوپ، خال-یاغدایئنئ سوُراپ غایتدئم. شوُل دوشوشئق مانگا سوُنگقئ دیدار بوُلدئ. آیرئلاندان (22) ییگریمی ایکی گون سوُنگرا گورگنده کأردشلریمیز «گولوستان ایران» غازِتیندأکی بیر نأچه خابارچئ دوُستلارئمئز آرقالئ یاس داباراسئ گچدی. (3) اوچ گون سوُنگرا بندر تورکمن و (40) قئرقئ گونونی هم اؤز اوُباسئندا مرخومئنگ یادلاماسئ اوُنگات صوراتدا گچیریلدی.
غئنانساقدا شو گونه چنلی بو غوجورلئ غازیه‌ت یازئجئسئنئ یادلاپ رسمی صوراتدا خاطئرا گونی گچیریلمدی. البتده کأیارئم ژورنالیست کأردشلری هر یئل غازیه‌ت-ژورنال‌لار آرقالئ یئل دؤنومینده ییتی غالام‌لارئ بیلن یادلایاردئلار. مرخوم ناز محمدئنگ آیرئلمازئندان (3) اوچ یئل اؤنگ ایلکی کیتابئ «سؤیجک بوُلسانگ» آدئ بیلن بوتین تورکمن صحرادا یایراپدئ. غئنانچ بیلن (15)‌ اوُنبأش یئل موندان اؤنگ نشیر ادیلن بو روباغئ لارئنئنگ (3)-دن (1) اوچدن بیرینی غوم باسئپ یاتان بوُلمالئ؟!. بو کیتاپلارئ ایل خالقئمئزا یایرادئپ اوُندان گلن گیردِجی بیلن، سوُنگقئ غوُلیازمالارئنئ چاپا یتیرمه‌لی و مومکین بوُلسا بو کیتاپلارئ- یازغئلارئ باشغا دیل‌لره-ده ترجیمه اتمه‌لی. شو گونه چنلی مرخومئنگ بیله‌کی غوُل‌یازمالارئ-دا چاپ‌ادیله‌نوُق.  بو کمچیلیک‌لر حؤکمأنی اوُنونگ دوُست و غالامداش‌لارئ آرقالئ یرینه یتیریلسه ایشینگ خاص یرینه دوشدوگی بوُلار.
سای-سبأپ بیلن گچن آیدا بیر توُپار خابارچئ یوُلداش‌لارئم شوُل ساندان اولکامیز سایتئنئنگ مودیری لطیف ایزدی بیلن، نازمحمد دوستومئزئ گلشیکلی صورات‌دا یادلایلئ دیین قارارا گلدیک. بو گون بوُلسا آرزوومئز خاصئل بوُلوپ اینه بو دابارالئ یادلامانئ بیله‌لیکده گچیریپ اوُتئرئس.      
منینگ پیکیریمچه بو یئغناقدا یازئجئ‌نئنگ دؤره‌دیجیلیگی‌نینگ ژورنالیسمه دگیشلی بؤلومینی سالداملئراق، گؤره‌سیمیز گله‌نی اوچین اوُنونگ شاخئرانا دونیأسینه آیراتئن عئلمئ سمینار گچیریلسه یترلیکلی بوُلجاغئنئ شو یرده آیداسئم گلیأر.
نازمحمد بیلن مزنده بأش یئل، دورلی غازیه‌ت‌لرده شوُل ساندا صحرا، گولوستان ایران و کأبیر بیله‌کی غازیه‌ت‌لرده ایشله‌شدیم. من دینگه اوُنونگ غئلئق-خأصییتی‌نینگ کأبیرینی گؤز اؤنگونه گتیریپ بیلیأرین. اوُل آز سؤزلأپ یورک دویغوسئنئ غازیه‌ت آرقالئ ایله یایراتیاردئ. ایلکی صحرا غازیه‌تی چاپا یتنده  عبدالرحمان دیه‌جی بیلن یاقئندان آرقاداشلئق ادیأردی. بیر یئل سوُنگرا صحرانگ باش دبیری بوُلوپ گورگن شهرینده بو قئن ایشی دوُوام اتدیردی. نازمحمد بارادا آیدارا دییِره گوررونگ کؤپ. واغت چأکلی بوُلانئ اوچین کؤپ گورلأپ دورماغا اؤزومی حاقلئ بیله‌موق. بو چئلشئرئملئ عاصئردا آلادا کؤپ بوُلسا-دا مدنی NGO-لار، مجازی سایت‌لار و خابار سریشده‌لری بو یازئجینئنگ غوُلیازمالارئنئ ایله یتیرمکده اولئ روُل اوُیناپ بیلر. خابارچئ کأردشلر! بیز بو اوغوردا خالقئمئزا بوُرچلئدئرئس.
سؤز سوُنگوندا بو یادلامانئ گچیرمأگه یاردام برن غادئردان ایلدشلریمدن ائلایتا-دا گولوستانئنگ مدنییت  ادارالارئنئنگ باش مودیری حاجئ آغا فضیلت، آق‌غالا شهرینینگ حأکیمی الیاس خیوه‌چی، آق غالا شهردارئ رشید قرینجیک و بو شهرینگ ائسلامئ شوراسئندان کؤپ میننتدارلئق بیلدیریأرین.

گلیبر بو صأحرانگ غوجاغئ گینگ‌دئر
                                    غوجاغئچا اوُنونگ ساچاغئ گینگ‌دئر
غوجاغئنا- ساچاغئنا گؤریپلیک اتسنگ
                                 شوُندا بو صأحرادا یاشامانگ قئن‌دئر.

 

 

»  یاتان یری یاغتئ بوُلسون،   «

 

ساغ بوُلونگ میننت‌دار 

دبیر همایش – آنه محمد بیات

آق‌قالا جومغا گونی 21/06/1393

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا