مشاهیر ترکمنمقالات

ملا مسكين قليج‌

ملا مسكين قليج-نگ ياشايشي حقیندا

 

r22lj8 - ملا مسكين قليج‌
ملا مسکین قلیج

ملا مسكين قليجنگ ياشايشي حقیندا بیزه گليپ يتن معلومات لار شيله اول 1268نجي قمري یيلدا انادان بولوپ 1325نجي يلدا آرادان چقيپ‌دیر دیيیپ گوررينگ اديليار مسكين قليجنگ قيزي آق بيكه نينگ بران معلوماتينه گورا شاعر 1278نجي يلده دنيا اينب 1327نجي يلده آرادان چقيب دور ولي اونينگ آنيق ها چان دنيا اينب وهايسي وقت آرادان چيقاني تحقيق بللب بولانيوق .

اول گوكلانلارينگ آتا طايفه سيندان اكن و عمرنينگ كوپسي گوكلانلاينگ آراسينده گچريار شاعر بو حقده اوز شعر لرنينگ

بيرسينده. ‌‌(جديم اول گوزليك آتاديب آچيق گوركز يار ملا مسكين قليچ ياش وقتينده اوقوني اوبه مكتب لاردان آليار سونگره بخارا دا  خيوه دا اوقيب دورانينگ سوادلي وعلم لي آدملاريندان  بيري بوليب يتشيار شاعر عرب فارس ديلاريني گوندوغارينگ مشهور شاعر لاري فردوسي ، نظامي ،نوائي وباشقه شاعر لارينگ اثر لاريني اورنيار اوز زمانه سنينگ علملي آدمسي بولاند يغني شاعر گورنشينده يازان تورفه قوش غزلينده بيان اديار.

           

                              برادر يتمسه عقلينگ گليب مسكين قليچدان سور

                                                                 اگر مونگ يل فكر قلسانگ تافيلمز غيري دفتردان

 

مسكين قليچ تركمن كلاسيك شاعر لاري ، دولت محمد آزادي نينگ مخدومقلي نينگ ، سيدي نينگ ، ذليلي نينگ . ملا نفسينگ شعر لاريني اورانيار . اولارينگ نچمه سني سازا قوشيب آيديم هم آيديار ميش مسكين قليچ اوقوني قوتاراندان سونگ گوكلانلارينگ آراسيندا اوغلان اوقيدماغنه باشلايار مسكين قليچ عمرني غريبلقدا گچران سونگ بر قوشغي سينده غريبليقدان زيرانيار.

                                                غريب ليقدا سوزم  هيچ  كيمه  يوقمز

                                                                   قرداش نظر ايلاب دوست منگا باقمز

 

شاعر يوقسيزليقدان ايل دنگينده اويلانيب بلميار دينكه 32 ياشنه بارانده ماشغالالي بوليار مسكين قليجنگ  ايكي قيزي و بير اوغلي بوليب اوغلي يدي ياشده يوغا ليار شاعر ينگ عيالي عايشه هم 1348نجي يلده دنيادان اوتيار مسكين قليجنگ حاضر دينكه آق بيكه ديين قيزي قالب اولداتركمن صحرانينگ مخي ديين اوبه سينده ياشاب يور مسكين قليچ معركه سوين گليم گيديملي آدم ميشين . اوينه  اوبه آدملاري اويشيب ساز صحبت دينگلاراكنلار . آيدم ساز معركه نينگ ميلسنگ بزاگي ديگني غملي گونلري آچيانديغني شاعر شيله يازيار.

 معركه ميلسده قيشي ياز ادر                  غم بولان كونگلنگي سرفراز ادر

 

مسكين قليج باشي چليق هم ايبدور .  اونينگ علي سيد ديين  قيجاقچسي ده بوليبدور . شاعر اوني تعريفلاب يوريته شعر دوزيبدور.

                  دوتاري  لام ا د يب چكر   قيجاقي                   گوزل لر عشق اديب آچار قوجاقي

               كلّه سي كويلانيب مس بولان چاقي                  تا پيلمز    مثالي   علي     سيد ينگ

 

اما مسكين قليجنگ باشي چليق اتماگي اوزاغه چكميار شاعرينگ ساز صحبته بولان هواسي اول غايب بردي ديين اونگات سسلي اوغانه اوز هناريني  اورديار و اوني اوبده باغشي  يتيشديريار مشهور شاعرينگ دنيادان اوتلي باري، ياريم عصردان كوپراك وقت گشدي اما اونينگ اثر لارنينگ نچمه سي خلق آراسينده شوگونه چنلي ديلدان دوشمان گليار دورميش ياغدايني المداماً غريبليقده گچرانسونگ مسكين يالي لقملاريدااولانيبدور قينا نساقدا شاعرينگ اوز قوليازمه سي بيزه گليب يتمادي اونينگ قوشغيلار ديواني اوزي اولاندان سونگ يتيب دور حاضركي الميزده بار بولان يغنديلار هم سونگقي دورده باغشيلارينگ ديلندان يازيب آلينان و كابر سوادلي آدملارينگ قديمي قوليازمه لارينگ يوزيندان گوچيرلان نسخه لاريدور تركمن خلقينگ آغير دورمشينا يوراگي آوان شاعر اوز دورنينگ ياغدايني شيله صورتلانئيريار.

 

                          كيمني آياق كيمسه لارني سراتميش                كيمسه نينگ دولتين يكه خر اتميش

 

                         كيمسه لرينگ تختين سيم وزراتميش                كيمسه لر نان تاپماي گچيب باردور

 

شاعر يوقسيز غريب قاسار لاره اديليان تهمت لاري يازقاريب شو آشاقداكي  شعري يازيب گچر يار.

 

                                                   قولينده بولمسه دنيانينگ مالي

                                                                        آيدار لار تنتاكدور عقلسيز دالي

يالي سطر لرني اوقانگده بيك شاعر مختومقلي نينگ.

 

                          غريب آياق يالنگ كندير قوشاقدور                بر معركه بارسه اورني آشاقدور

 

                          غريبلار آط  منيب د پسه  اشكدور                  دولتليلار  اشك  مينه  آط  بولار

 

ديب داناليق بيلان آيدان فكر لرني اوريچه بيان اديانديگنه گوز يترمك بوليار بيله ياغداي مختئمقلي بيلان مسكين قليجنگ ياشان دورينده خلقينگ دورمشينده بير عموم لقينگ بولانديغني آنگلاديار يوردينگ خان بگلرينگ اخلاقيني اولارينگ خلقي حورلايانديقلاريني خلق باراده آلادهاتميانديكلريني نيغتاب شعر لارينده بللاب گچيار.

شول دورينگ قاضي كلانلارينگ عدالتسيز ليق بيلان ايش كسيانديكلريني اولارينگ اخلاقسيز كشبيني صورتلاندريب شيله يازيار.

                                   كوب بارمه يانينه دشمان آدمينگ 

                                                                      بيلمسين سرينگي آلماسين چمينگ

                                 مردبولسين همدمينگ دوشان يولداشينگ

                                                                      بير نامرد يولداشدان يخشيدور تايق

 

مسكين قليجنگ چوچليك بيلان يازيلان برناچه سويگي تماسيندا دگيشليدور شوحيلي اثر لارينده شاعر گلين قيز لاره ادبلي اركانلي اوزيارينه وفالي بولمالي ديان فكري اونگه سوريار شاعراينگ اينچه دويقي بولان اركين سويگينگ طرفداري اول عيال قيزلارينگ گوزل ليگي  دينگه گورك گورمكده داش كشبينگ آوادانلغينده ديب دوشينمان ايسام اولارينگ سويجه ديللي ،

هنرلي،خوش قليقلي بولمالي ديغني هم قوشغي سطر لارينده بيان اديار.

 

                                                   شيرين ديل اوز بولسه گوزلينگ اوزي

                                                   يار اشار آ لتين  شاي  زرباف  قرمزي

                                                  هر  گوزلينگ   اگر  بد  بولسه  سوزي

                                                   حيف  دير  كهنه   بير   باشينه   دولاق

 

شاعر عيال قيزلاره كم بهاء قراميار ترسينه اولاري سيلايار اوز سويگلي لر نه وفالي بولماقليغي اوندا يار اول سويگي مسله سينده يالنگش مازليغه چاغر يار د ينگه گوركه قوالاشمان ساليشيان آدمينگ قليق حاصيتي سلجر مگي مصلحت بريار .

 

                                    اوتدور عاشقنگ قاريشي                 يانديرار آسماني عرشي       

                     گوهرتاپسنگ هربيرداشي                يوزيگينگه قاش ايلامه

 

شاعر تركمن صحرانينگ گوزل طبيعت لاريندان بير ناچه تاثير لي قوشغي قالدير يار.

 

                                                    

ياز بولسه آچيلارمونگ دورلي گلزار

باريب گورگيل اگر بولسنگ  خريدار

انگور  با ر انجير  با ر آلمه  انار بار

بوستانديرهم  باغدير باردور بوداغلار

 

مسكين قليج اوز شعر لارنينگ اونگات بولماغي اوچين چالشيبدور سوزلري تراشلاب شاغلادمغي سينغيلاب گويبر مگي ومغني سيز سوز سوزله مز ليگياوزينه مقصد ادينيبدور.

                                 

                                              سن  اگر  بولسنگ  سخنو ر خلق  آرا  مسكين  قليج 

                                              آيماغيل بي معني سوزني سوزله سنگ دوردانه بول

 

اوز اثر لارنينگ حلقه دوشنيكلي بولماقي اوچين زحمت چكان شاعرينگ قوشغيلاري  اوقوچيلارينگ يوراگيندان توريار چونكه

شاعر اونگات فكرلارني دوردانه سوزلار آرقالي استادليق بيلان بيان اديار.

 

                                     مرد گورسنگ قوچاق آچاور                اصل  نامرد دان  قاچاور

                                      مسكين  قليچ   دور  ساچاور                بار  عالم  اتسين  پسندي

منبع:
مارقوش / دايرة المعارف ترکمن صحرا
www.margush.ir
telfax: 0172-2221228
tel: 0172-2291449
mob:+98 9392291449

استفاده از مطالب سايت با قيد منبع مانعي ندارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا