اخبار فرهنگیاخبار ویژهمراسم مختومقلی فراغی

همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

مارقوش تورکمن صحرا – یاشار نیازی: امروز صبح زود طبق برنامه‌ برای حرکت به سمت آق توقای جهت برگزاری همایش دولت محمد آزادی آماده شدیم.

به گزارش خبرنگار مارقوش: علاقمندان جهت شرکت در 255-مین مراسم بزرگداشت حدود ساعت 7:30 با مینی‌بوس عازم شدند و ما نیز با خودروی شخصی به سمت جاده مرزی رهسپار شدیم، حدود ساعت 9 به آق‌توقای رسیدیم.
حدود ساعت 10 صبح همایش بزرگداشت عارف و شاعر بزرگ ترکمن دولت محمد آزادی در جوار بقعه متربکه این شهیر نامدار ترکمن و فرزند گرانقدرش؛ عالم و دانشمند مشهور ترکمن ایرانی مختومقلی فراغی در روستای آق‌توقای برگزار شد.
مراسم با تلاوت قرآن توسط قاری و اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.
ابتدا رئیس هیئت امنای مختومقلی فراغی؛ بگ‌دوردی سوداگر به مهمانان و حضار علاقمند خیر مقدم و خوش آمدگویی شیوایی داشت سپس فرماندار مراوه تپه اسماعیل تاجی سخنرانی کوتاه و مفیدی داشتند و از حاضرین و شرکت کنندگان در مراسم تشکر و قدردانی نمودند، پس از آن به نوبت مجری اسامی شاعرین حاضر را صدا می‌کرد و هر یک شعری را که با همایش بزرگداشت این عالم و عارف ترکمن؛ دولت محمد آزادی مناسبت داشت قرائت ‌کردند.
لازم به ذکر است  مهندس حاج عبدالغفور غراوی به نمایندگی از شورای شهر گنبد کاووس در این مراسم حضور داشتند.

ضمنا: مجری همایش و بانی تدارک جایگاه همایش حسام الدین دوجی بود که در سمت روابط عمومی و کمیته فرهنگی شهرداری مراوه‌تپه می‌باشد.
در زیر نظرتان را به گزارش تصویری از این مراسم با شکوه جلب می‌کنم.

 

تصاویر جالب از مبدأ؛ گنبد کاووس تا مقصد:  آق‌توقای (بقعه متبرکه) مختومقلی فراغی:

 

Dowlet M Azadi 4 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد
کاروان برگزار کنندگان مراسم بزرگداشت دولت محمد آزادی در حال آماده شدن برای حرکت
Dowlet M Azadi 6 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد
کاروان برگزار کنندگان مراسم بزرگداشت دولت محمد آزادی در حال آماده شدن برای حرکت

 

Dowlet M Azadi 27 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد
چرای گوسفندان در مسیر جاده گنبد به خط مرزی دهستان کرن (کرند)

Dowlet M Azadi 47 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 40 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 109 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شدDowlet M Azadi 111 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 116 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد
دشت‌های سرسبز مسیر جاده مرزی

 

 

Dowlet M Azadi 85 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد
پل فولادی بر روی رودخانه مرزی معروف اترک
Dowlet M Azadi 106 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد
کؤجه‌به (کجاوه) در مسیر

Dowlet M Azadi 152 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 157 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 63 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 67 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

********

***

تصاویری از مراسم بزرگداشت دولت محمد آزادی عارف و شاعر نامدار ترکمن:

Dowlet M Azadi 218 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 184 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد
اسماعیل تاجی – فرماندار کوشای مراوه تپه

Dowlet M Azadi 191 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 208 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد
شروع مراسم بزرگداشت مختومقلی با سرود جمهوری اسلامی ایران
Dowlet M Azadi 209 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد
نفر وسط عبدالغفور غراوی – عضو شورای اسلامی شهر گنبد کاووس

Dowlet M Azadi 210 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 214 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد
مجری همایش و بانی تدارک جایگاه همایش حسام الدین دوجی

Dowlet M Azadi 219 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 220 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 224 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 229 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 231 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 236 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 238 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 240 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 261 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 264 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 267 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 283 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 292 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 305 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 311 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 322 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 331 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 341 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 352 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 356 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 359 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 367 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 380 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 385 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 391 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 397 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 403 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 413 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 417 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 439 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

******

***

 تصاویر جالبی از حاشیه‌های مراسم:

Dowlet M Azadi 245 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 271 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 274 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 294 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 298 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 318 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 338 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 349 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 382 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 399 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 400 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 407 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 409 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 440 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 450 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 475 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 477 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 483 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

*****

***

تصاویر دسته جمعی تعدادی از شرکت کنندگان در همایش:

Dowlet M Azadi 533 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 539 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 550 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 553 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 564 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 565 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 570 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

*****

***

تصاویر زیبا از اطراف آرامگاه مختومقلی فراغی و دولت محمد آزادی:

Dowlet M Azadi 627 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 628 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 629 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

Dowlet M Azadi 631 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

  Dowlet M Azadi 643 Copy - همایش بزرگداشت دولت محمد آزادی برگزار شد

همایش بزرگداشت عارف و شاعر بزرگ ترکمن

دولت محمد آزادی

***

عکاس : یاشار نیازی – جمعه 7 فروردین 1394

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا
احسان تولز