احداث بلوار و میدان جلوی بیمارستان پیامبر اعظم (ص) یکی از اولویتهاست، بیمارستان پیامبر اعظم، بیمارستان پیامبر اعظم در گنبد

دکمه بازگشت به بالا