اسم من یار محمد، فامیلیم، نظری فرزند امان محمد، معروف به آنابای هستم.

دکمه بازگشت به بالا