اصطلاحات و نامهای ترکمنی با معانی، انواع نام های ترکمنی، اجزای صورت به زبان ترکمنی، نام های دخترانه و معانی آن، نام های پسرانه با معانی، انواع ضرب المثل ها، ترکمن آدلار

دکمه بازگشت به بالا