“تأچ مأمد سوخانقلی” از استادان مشهور موسیقی ترکمن (حالیپا باغشی)

دکمه بازگشت به بالا