ساخی جبار، ترکمن باغشی، نوازنده و خواننده بزرگ ترکمن، دوتار ترکمن، موسیقی ترکمن، موسیقی محلی ترکمن، بزرگان موسیقی ترکمن، خواننده های بزرگ ترکمنی، استاد موسیقی ترکمن

دکمه بازگشت به بالا