مجید تکه ، دکتر مجید تکه، نوازنده ترکمنی، تورکمن نوازنده، نوازنده، استاد مجید تکه

دکمه بازگشت به بالا