مختومقلی فراغی، ماغتئم قولی پئراغی، یاشار نیازی، مارقوش ترکمن صحرا، شجره ترکمن، نسب شناسی ترکمن، مارقوش، margush

دکمه بازگشت به بالا