نامگذاری گوسفند (در گروه سنی مختلف) ، تام گذاری حیوانات در زبان ترکمنی

دکمه بازگشت به بالا