گراميداشت پيوند استان گلستان به گردشگري جهان در اولين سالگرد ثبت برج قابوس در يونسکو ، برج قابوس ثبت جهانی شد، برج قابوس در تاریخ یونسکو ثبت شد، اولین سالگرد ثبت برج قابوس در یونسکو

دکمه بازگشت به بالا